POP3 LEADER

Op 20 juni 2022 hebben wij een subsidieaanvraag voor de POP3 LEADER ingediend voor de uitbreiding van onze tuinderij. Na een periode van wachten en aanpassingen/aanvullingen opleveren, hebben wij op 17 februari 2023 het definitieve besluit van provincie Zuid-Holland ontvangen. In dit besluit stond dat onze subsidieaanvraag is goedgekeurd en dat wij de tuinderij kunnen uitbreiden! De uitbreidingen van de tuinderij zullen plaatsvinden in de periode van 23 mei 2022 tot en met 31 december 2023.

 

De uitbreidingen van Gewoon AnderZ zijn onderverdeeld in zeven projectactiviteiten, zoals de branding en marketing, herinrichten van de percelen,  aanleg van plukgaarde, uitbreiding van de moestuin, het ontwerpen en bouwen van een ontvangstruimte, het aanleggen van een speeltuin en dierenparkje en tot slot het hergebruiken van de gierkelders. Hieronder zullen wij de voortgang van de uitbreidingen van de tuinderij per projectactiviteit met u delen. 

Branding en marketing

 

 

Herinrichten van de percelen

 

 

Aanleg plukgaarde

 

 

Uitbreiding moestuin

 

 

Ontvangstgebouw bouwen

 

 

Aanleggen speeltuin en dierenparkje

 

 

Hergebruik gierkelders 

 

 

Gewoon AnderZ is in oktober 2017 opgericht door

Jeanette Verloop, Tineke Poirot en Pieter Verloop