POP3 LEADER

Op 20 juni 2022 hebben wij een subsidieaanvraag voor de POP3 LEADER ingediend voor de uitbreiding van onze tuinderij. Na een periode van wachten en aanpassingen/aanvullingen opleveren, hebben wij op 17 februari 2023 het definitieve besluit van provincie Zuid-Holland ontvangen. In dit besluit stond dat onze subsidieaanvraag is goedgekeurd en dat wij de tuinderij kunnen uitbreiden! De uitbreidingen van de tuinderij zullen plaatsvinden in de periode van 23 mei 2022 tot en met 31 december 2023.

 

De uitbreidingen van Gewoon AnderZ zijn onderverdeeld in verschillende projectactiviteiten, zoals het herinrichten van de percelen,  aanleg van plukgaarde, uitbreiding van de moestuin, het ontwerpen en bouwen van een ontvangstruimte, het aanleggen van een speeltuin en dierenparkje en tot slot het hergebruiken van de gierkelders.

 

Hieronder geven wij u een impressie van de voortgang van het project door middel van foto's.

Uitbreiding tuinderij

In het eerste kwartaal van 2023 hebben wij de tuinderij enorm uitgebreid door het aanleggen van nieuwe bedden. Wij maken gebruik van de No Dig-methode. Hiervoor wordt karton gebruikt als onderlaag. Op het karton wordt compost en houtsnippers gelegd.

Herinrichten van de percelen

De percelen waren oorspronkelijk weilanden voor de koeien. Naast de bedden voor de groenten krijgen de percelen ook een andere bestemming. We zijn nu nog druk bezig met het ontwerpen van de herinrichting voor de percelen. Zodra het ontwerp definitief is en de herinrichting plaatsvindt, zullen wij hier foto's van delen. De groenten/bedden moeten ook water krijgen als er geen regen valt. Voor de beregening maken wij gebruik van een helofytenfilter. 

 

Aanleggen terras

Naast de tuinderij en Symbiose winkel hebben we ook een zelfsbedieningsterras aangelegd. Hierdoor kunnen bezoekers genieten van koffie/thee met iets lekkers. Het terras is alleen open in de lente- en zomermaanden met mooi weer.

 

Aanleggen speeltuin en dierenparkje

We vinden het belangrijk dat Gewoon AnderZ een plek voor iedereen is. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich ook bij ons kunnen vermaken, willen wij een speeltuin en dierenparkje aanleggen. Er wonen al enige tijd verschillende kippen en eenden bij ons. Daarnaast hebben wij ook een speeltuin voor de kinderen aangelegd. 

 

Hergebruik gierkelders 

Daarnaast zijn we ook druk bezig om de gierkelders een nieuwe functie te geven. Tijdens het aanleggen van het terras hebben wij ook repac neergelegd bij de gierkelders. Daarna zijn we begonnen met het leegmaken van de gierkelders en stukken beton weghalen. Dit is allemaal ter voorbereiding van het GAHT-systeem die in de gierkelders komt.

 

Gewoon AnderZ is in oktober 2017 opgericht door

Jeanette Verloop, Tineke Poirot en Pieter Verloop